Ansøgning (forside)
Fonden kan søges én gang om året med ansøgningsfrist 1. februar. Opfordringer til at søge udsendes som e-mail til fagets nærmeste fagblade og hjemmesider omkring 1. december.

Fonden giver bidrag til landskabsarkitektstuderendes grupperejser til udlandet, yngre landskabsarkitekteres studierejser og til udgivelse af bøger i videnskabeligt plan. I alle tilfælde skal fokus være rettet mod havekunst og landskabsarkitektur ligesom rejsedeltagerne skal have basis i landskabsarkitektuddannelsen på Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Fondens fundats giver ikke mulighed for f.eks. enkeltstuderendes rejser eller ophold i udlandet eller driftsstøtte til fagblade. Vilkårene er beskrevet i fundatsen.

Der er ikke noget ansøgningsskema. Kravene til ansøgningen fremgår af fundatsen. Heraf fremgår det bl.a. at ansøgningen om studerende studierejser skal ledsages af oplysninger om deltagerantal, rejsens formål og budget. Oplysningen om formål og budget er det dog i alle tilfælde en fordel at oplyse om.

Ansøgningen sendes til det advokatfirma der bestyrer fonden: Advokat Kim Rosenthal Hansen, Advokatcentrum, Rødovre Centrum 205, 2610 Rødovre. Ansøgningen kan også sendes på e-mail til post@advokatcentrum.dk. Mærk i alle tilfælde forsendelsen med 'Boyes Fond'. Ansøgningerne behandles på fondsbestyrelsens årlige møde i februar.

Modtagerne af bidrag får med brev besked om tildelingen i løbet af marts. Kort efter udbetales beløbet ved overførsel til den oplyste bankkonto. Umiddelbart efter at modtagerne har fået besked offentliggøres tilldelingen ved udsendelse af pressemeddelelse til de nærmeste fagblade og hjemmesider.


I forbindelse med tildelingen af bidrag til studierejser bedes om senere at få tilsendt eventuelle rejserapporter o.lign. De lægges på denne hjemmeside, bl.a. for at inspirere andre til lignende rejser. Fonden henstiller stærkt til at der udarbejdes en sådan rapport der ikke nødvendigvis behøver at være lang og gennemarbejdet. Rapporten skal være en pdf-fil i en opløsning beregnet til prent eller skærm.

I forbindelse med tilldeling af af bidrag til publikationer forudsættes at fonden modtager et frit eksemplar.