Bidragmodtagere marts 2007 (forside)

1. Iben Marie Gottschalk på vegne af studerende ved Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Bidraget gives til en studierejse for 30 studerende til Schweiz 27. april til 5. maj 2007. Studierejser knytter sig til faget Tema i landskabsplanlægning på kandidatdelen. Sigtet med rejsen er at se og lade sig inspirere af relavant arkitektur og landskabsarkitektur der underbygger fagets undervisning.
Rapport er ikke modtaget.

2. Thomas B. Randrup på vegne af studerende ved Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Bidraget gives som støtte til en studierejse for cirka 30 studerende til Norge 18. til 22. september 2007. Rejsen knytter sig faget Temakursus i Parkforvaltning. Sigtet er at studere norsk havekunst og landskabsarkitektur samt norsk parkforvaltningsteori og -praksis.
Rejseprogram.

3. Foreningen af Landskabsarkitektstuderende, Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Bidraget gives som støtte til en studierejse til Japan. Foreningen arrangerer selv turen der holdes på tværs af årgangene. Sigtet er få indblik i japansk havekunst, arkitektur og byplanlægning, såvel moderne som historisk. Programmet omfatter bl.a. haveanlæg i Tokyo og Kyoto samt besøg på en tegnestue og et universitet.
Rapport.