Bidragmodtagere marts 2008 (forside)

1.Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Bidraget gives som støtte til en studietur til Paris 5.-11. maj 2008 for 36 studerende og fire undervisere. Turen knytter sig til kurserne Landskabsarkitektur i Kommunal Byplanlægning og Håndværk og Æstetik i Landskabsarkitektur. Sigtet er at deltagerne kan fordybe dig i nyere landskabsarkitektur og byplanlægning i Europa.
Rejserapport.

2. Foreningen for Landskabsarkitektstuderende, Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Bidraget gives til en studietur til Berlin 15.-18. marts 2008 for cirka 15-20 studerende. Sigtet er at studere landskabsarkitektur - haver, parker, pladser mv.- byplanlægning og at besøge tegnestuer.
Rejserapport ikke modtaget.

3. Steen Himmer og ni andre landskabsarkitektstuderende. Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Bidraget gives som støttet for en studierejse til Holland 30. juni - 3. juli. Målet er deltage på verdenskongressen som International Federation og Landscape Architects holder under temaet 'transforming with water'. Hertil kommer besøg til hollandske haver som barokanlægget Paleis Heet Loo og Kwerkerij Piet Oudolf. Rejserapport.


4. Danske Landskabsarkitekter, Have & Landskabsrådet og Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. Bidraget gives som støtte til at publicere en bog om dansk landskabsarkitektur 2003-2008. Bogen skal give et opsamlende vue over landskabsarkitekturens aktuelle stade i Danmark og præsentere omkring 30 nyere, realiserede projekter, både med hensyn til planlægning, projektering og udførelse. Det er idéen følge op med nye udgivelser hver tredje år. Bogen planlægges udgivet i 2009.

5. Landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen. Bidraget gives til udgivelse (layout, redigering, trykning) af et skrift om S.A. Hansens virke i Lyngby fra 1946 og de følgende årtier. Her opstod der med få midler mange nye grønne anlæg af varierende størrelser. De eksisterede næsten alle indtil for få år siden, men nu reduceres de i antal på grund af behovet for byggegrunde.