Bidragmodtagere marts 2009 (forside)

1. Udgivelsen af bogen 'Hånd- og lærebog om buske og træer' støttes med 50.000 kr. Støtten gives til bogens forfatter, tidligere forskningsleder ved Statens Planteavlsforsøg Poul Erik Brander. Bogen hviler på hans mangeårige opsamlede forskningsviden. Han støttes desuden af Erik Nymann Eriksen (tidligere lektor i planteskoledrift) og Ib Asger Olsen (tidligere professor i planteanvendelse). Bogen tilrettes professionelle udøvere og sigter mod en professionel planteanvendelse.Bogen er endnu ikke udkommet.

2. Foreningen for Landskabsarkitektstuderende tildeles 15.000 kr. til studietur til New York City, USA. Rejserapport. Formålet med turen er at se på New Yorks byplanlægning og landskabsarkitektur. Rejserapport.

3. 25 studerende fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet, tildeles 13.000 kr.til en studierejse til London. Formålet er at se på landskabsarkitektur samt at se på et bestemt projektområde som skal blive rammen om et videre projektarbejde for en park i et belastet boligkvarter. Rejserapport.

4. Landskabsarkitekters studierejse til historiske haveanlæg i og omkring Paris støttes med med 9.000 kr.

5. Den reviderede udgivelse af lærebogen 'Metoder til landskabsanalyse' støttes med 50.000 kr. Støtten gives til forfatterne Vibeke Nellemann og Per Stahlschmidt der udfører revisionen som en overvejende privat indsats. Bogen er siden udkommet. Se uddrag i pdf, herunder bl.a. omslag, indhold og de to første sider af hvert kapitel. Bogen kan købes hos forlaget, www.danskeanlaegsgartnere.dk.