Bidragmodtagere marts 2013 (forside)

1. En gruppe på omkring 45 landskabsarkitektstuderende har fået et bidrag til en studierejse til Nordspanien, bl.a. Barcelona og Girona. Her skal de bl.a. besøge historisk og nutidig havekunst og landskabsarkitektur samt besøge tegnestuer. Rejsen er en del af kurset ‘Tema i landskabsplanlægning’ på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

2. Foreningen af Landskabsarkitektstuderende har fået et bidrag til en studietur for 20 studerende på tværs af årgangene. Rejsen går i juli til England for at studere havekunst og landskabsarkitektur.

3. Hans Ove Pedersen, tidligere landskabsarkitekt i Lyngby-Taarbæk Kommune har fået et beløb til en bog om parker og grønne områder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Bogen har den tidligere stadsgartner S.A. Hansen som udgangspunkt, og vil belyse den samfundsmæssige betydning som de rekreative områder har haft for borgerne i området siden begyndelsen af 1900-tallet.

4. Dansk Landskabsarkitektforening fået et beløb til bogprojektet ‘Dansk landskabsarkitektur 2009-2013’. Den skal opfølge ‘Ny agenda, Dansk landskabsarkitektur 2003-08’ der udkom i 2009.