Bidragmodtagere marts 2015 (forside)

1. En gruppe på omkring 60 landskabsarkitektstuderende har fået et større bidrag til en uges studierejse til Nordspanien og Belgien. Her skal de studerende se på havekunst og landskabsarkitektur, bl.a. parker i Hamborg og Ruhr-distriktet og på naturgenopretning ved Maas i Belgien, herunder landskabsarkitektprojekter der bruges i undervisningen på Københavns Universitet.

2. Foreningen af Landskabsarkitektstuderende har fået et bidrag til en studietur for 18 studerende på tværs af årgangene. Rejsen går i juli til Holland for at studere byplanlægning, moderne landskabsarkitektur og lokal afledning af regnvand. Se rejserapport.

3. En gruppe nyligt uddannede landskabsarkitekter har fået et bidrag til en studietur til Maputo i Mozambique. Gruppen arbejder frivilligt på et projekt med at forbedre byens slumområder, bl.a. gennem en landskabsbaseret regnvandshåndtering.

4. Landskabsarkitekt Rie Celina Nielsen har fået et bidrag til en studietur til Japan i august hvor hun skal studere japansk havekunst og landskabsarkitektur.

5. Landskabsarkitekt Mikkel Hjort modtaget et bidrag til en studierejse til det vestlige USA for at undersøge motions- og idrætsanlæg og andre rekreative anlæg der motiverer borgerne til at blive mere aktive. Se rejserapport.