Bidragmodtagere marts 2016 (forside)
Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde den 3. marts 2016 uddelt støttebeløb til tre studierejser.


En gruppe på 58 landskabsarkitektstuderende på Københavns Universitet har fået et  bidrag til en uges studierejse til Nortdtyskland og Berlin.

Hans Bruun Pedersen og tre andre landskabsarkitektstuderende på Københavns Universitet har tilsammen sammen et bidrag til en studierejse til New York i juli 2016 for at studere parker og bydesign.

Maja Steen Møller, Elsje Kaptijn og Ellen Gunnewiek, henholdsvis ph.d.-studerende og masterstuderende på landskabsarkitektur ved Københavns Universitet, har fået et bidrag til en konferencerejse til Lissabon 30. marts til 2. april 2016.

Karin og Georg Boyes Fond giver støtte til landskabs­arkitektstuderendes grupperejser, yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Fonden er oprettet efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye. Fonden har uddelt bidrag siden 2007.

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet (der nu varetager uddannelsen), Park- og Naturforvalterne, Danske Landskabsarkitekter og Danske Anlægsgartnere.