Bidragmodtagere marts 2019 (forside)

Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde den 21. februar 2019 uddelt støttebeløb til tre studierejser og to bogudgivelser.

Et hold på omkring 20 landskabsarkitektstuderende fra Københavns Universitet fik 15.000 kr. til en studierejse til Montenegro hvor de bl.a. skal se på byarkitektur, havekunst, nationalparker, botaniske haver og landets bjergrige natur. Rejsen, der holdes i juli, er arrangeret af de studerendes forening på tværs af årgangene.

En gruppe på 45 landskabsarkitektstuderende fra Københavns Universitet fik 25.000 kr. til en studierejse til Mellemeuropa hvor de skal besøge bynatur og bylandskaber med tilknytning til studieaktiviteterne hjemme. Rejsen, der holdes medio 2019, har Basel som base med mål i Schweiz, Tyskland og Frankrig.

Anna Aslaug Lund og tre andskabsarkitektkolleger fik 5.000 kr. som støtte til en studietur til Gilles Clements eksperimentelle private have i La Vallée. Sigtet er at hente inspiration og viden om bæredygtige byer og landskaber. Studieturen afholdes i sensommeren eller det tidligere efterår 2019.

Sophy Høy fik på Havehistorisk Selskabs vegne 5.000 kr. som tilskud til udgivelse af foreningens årsskrift ‘Fra kvangård til humlekule’. Tilskuddet gælder 2018-udgaven der udgives i 2019. Årsskriftet, der indeholder artikler fra en række forskellige fagfolk, har dette år træer som tema.

Hans Ove Pedersen fik 5.000 kr til en udgivelse om de offentlige grønne områder i Gribskov Kommune.