Om Karin og Georg Boyes Fond (forside)
Efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye, er der nu oprettet en fond der støtter landskabsarkitektstuderendes og yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Landskabsarkitekterne skal have deres basis i landskabsarkitektuddannelsen fra Landbohøjskolen (KVL) der nu er Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet.

Georg Boye var professor ved Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse fra 1963 til 1971 og havde været primus motor ved oprettelsen af uddannelsen. Georg Boye døde i 1972, mens hans hustru levede indtil 2005. Først efter hendes død blev fonden oprettet og skal nu være aktiv. Den får en aktiv periode på 15 år, idet der gradvist kan tages fra hovedstolen. Fonden vil dermed i hele denne periode være i stand til at yde tilskud af væsentlig størrelse.

Fondsbestyrelsen består af Jette Abel fra Skov & Landskab, Peter Bjørno Jensen fra Kommunale Park- og Naturforvaltere, Charlotte Skibsted fra Danske Landskabsarkitekter og Søren Holgersen fra Danske Anlægsgartnere.

Der uddeles tilskud fra fonden én gang om året til udbetaling i marts. Ansøgninger til fonden skal sendes senest 1. februar til fondens bestyrer, advokat Kim Rosenthal Hansen, Advokatcentrum, Rødovre Centrum 205, 2610 Rødovre. www.advokatcentrum.dk.