Rapporter (forside)
Bidrag til studierejser ledsages af et ønske om at modtage en rejserapport, bl.a. at inspirere andre til lignende rejser. Følgende rejserapporter er modtaget:
Studietur til Japan (2007)
Studietur til Oslo, program (2007)
Studietur til Paris (2008)

Studietur til Holland/IFLA (2008)
Studietur til London (2009)
Studietur til New York (2009)
Udvekslingsophold i North Carolina, USA (2010)
Studieophold i New York (2012)
Studietur til Indien (2012)
Studietur til Zürich (2012)
Studietur til Japan (2014)
Studietur til Holland (2015)
Studietur til USA (2015)
Studietur til Færøerne og Island (2017)