Nye legater fra Karin og Georg Boyes Fond (forside)

Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde den 19. februar 2018 uddelt støttebeløb til fire studierejser og tre bogudgivelser.

Et hold på omkring 20 landskabsarkitektstuderende fra Københavns Universitet fik 10.000 kr. til en studierejse til Japan for at studere japansk havekunst. Rejsen er arrangeret af de studerendes forening på tværs af årgangene.

En gruppe på 56 landskabsarkitektstuderende fra Københavns Universitet fik 28.000 kr. til en studierejse til Frankrig for at se nærmere på fransk havekunst og landskabsarkitektur.
En gruppe på fire landskabsarkitektstuderende, fik 2.000 kr. i bidrag til en studierejse til Sydeuropa, primært Italien for at studere italiensk havekunst.
Asbjørn Jessen fik 5.000 kr. til en studietur med fokus på landskabsarkitekturen i mellem- og efterkrigstidens  vesteuropæiske boligområder.
Rosa Siri Lund m.fl. fra Sted By- og Landskabsarkitektur fik 10.000 i støtte til en bogudgivelse om sanserne i landskabsarkitekturen. Lone van Deurs fik 10.000 kr. til en bog om landskabsarkitekt Morten Klint, mens Jakob Fischer fra GHB Landskabsarkitekter fik 30.000 kr. med arbejdstitlen ‘Appetitlig have - en inspirationsbog til den karakterfulde køkkenhave’.