Karin og Georg Boye’s Fond (februar 2007)

Efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse, Georg Boye og hans hustru Karin Boye, er der nu oprettet en fond, der støtter landskabsarkitektstuderendes og yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet.

Formålsparagraffen lyder:

”Fondens formål er at give bidrag til gennemførelse af forskellige aktiviteter og støtteforanstaltninger til gavn for studerende og yngre kandidater fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole’s (nu det Biovidenskabelige Fakultet under KU’s) Landskabsarkitektuddannelse inden for følgende formål.
1. Studerendes grupperejser til udlandet, på rejser hvis formål er at studere havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger i så henseende skal oplyse deltagerantal, rejsens formål og budget for rejsen.
2. Yngre kandidaters studierejse inden for fagområderne havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger herom skal indeholde sædvanlige oplysninger om ansøgerens personlige forhold og uddannelse, rejseplan og studieformål. Et sådant legat bør være af en sådan størrelse, at der er rimelig basis for et længere ophold og mere vidtgående studier.
3. Hjælp til udgivelse af bøger i videnskabeligt plan om havekunst og landskabsarkitektur både historisk, nutidigt og fremtidigt.”

Georg Boye var professor ved Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse fra 1963 til 1971 og havde været primus motor ved oprettelsen af uddannelsen på Landbohøjskolen. Georg Boye døde i 1972, mens hans hustru levede indtil 2005. Først efter hendes død blev fonden oprettet og skal nu til at være aktiv. Den får en aktiv periode på 15 år, idet der gradvist tages fra hovedstolen. Fonden vil dermed i hele denne periode være i stand til at yde tilskud af en væsentlig størrelse.

Fondsbestyrelsen består af Jette Abel fra Skov & Landskab, Peter Bjørno Jensen fra Kommunale Park- og Naturforvaltere, Charlotte Skibsted fra Danske Landskabsarkitekter og Søren Holgersen fra Danske Anlægsgartnere.

Der uddeles tilskud fra fonden én gang om året til udbetaling i marts. Ansøgninger til fonden skal sendes senest 1. februar til fondens bestyrer, advokat Kim Rosenthal Hansen, Halle, Berg & Rosenthal advokater, Rødovre Centrum 205, 2610 Rødovre. I år, hvor der kun er et mindre beløb til rådighed, har fondsbestyrelsen besluttet at kun ansøgere jf. punkt 1 i formålsparagraffen kommer i betragtning ligesom ansøgningsfristen er udskudt til 15. marts. Opfordring til ansøgning vil fra næste runde blive annonceret på forhånd i de mest relevante fagblade.