Nye legater fra Karin og Georg Boyes Fond (forside)

Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde den 23. februar 2012 uddelt støttebeløb til fire studierejser, to bogprojekter og en digitalisering af gamle fagblade.

En gruppe på omkring 50 landskabsarkitektstuderende har fået et stort bidrag til en studierejse til Schweiz og Strassbourg. Rejsen er en del af kurset ‘Tema i landskabsplanlægning’ på Skov & landskab, Københavns Universitet.

Foreningen af Landskabsarkitektstuderendes har fået et bidrag til en studietur for 20 studerende på tværs af årgangene. Rejsen går New Delhi i Indien hvor målet er havekunst og landskabsarkitektur, herunder parker i byen samt Taj Mahal og en naturpark uden for byen.

En gruppe på fire landskabsarkitektstuderende og en nyudannet landskabsarkitekt har fået et bidrag til en studierejse til Polen og Ukraine i maj måned for at studere landskaber og forholdet mellem menneske og natur. De fire studerende er Karl Johan Baggins, Martin Hjerl, Jens Nyboe Andersen og Thomas Werth Jensen og den nyuddannede er Nicklas Antoni Rasch.

Landskabsarkitekt Karin Kragsig Peschardt har fået et bidrag til et kursus- og studieophold i New York i forbindelse med sit ph.d.-studium om landskabsarkitektur og folkesundhed.

Dansk Landskabsarkitektforening har fået et beløb til et projekt hvor ældre numre af Landskab (og forgængeren Havekunst) skal digitaliseres.

Jens Linnet og Adam Bang har fået bidrag til en bog om landskabsarkitekt Svend Algren og hans arbejder Endelig har Bettina Lamm fået et bidrag til en bogudgivelse i forbindelse med forskningsprojektet ‘Playscapes - bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum’.

Fonden giver støtte til landskabsarkitektstuderendes grupperejser, yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Fonden er oprettet efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye. Fonden har uddelt bidrag siden 2007.

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra Skov & Landskab på københavns Universitet (der nu varetager  uddannelsen), Kommunale Park- og Naturforvaltere, Danske Landskabsarkitekter og Danske Anlægsgartnere.