Nye legater fra Karin og Georg Boyes Fond (forside)

Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde den 28. februar 2013 uddelt støttebeløb til to studierejser og to bogprojekter.

En gruppe på omkring 45 landskabsarkitektstuderende har fået et stort bidrag til en studierejse til Nordspanien, bl.a. Barcelona og Girona. Her skal de bl.a. besøge historisk og nutidig havekunst og landskabsarkitektur samt besøge tegnestuer. Rejsen er en del af kurset ‘Tema i landskabsplanlægning’ på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Foreningen af Landskabsarkitektstuderende har fået et bidrag til en studietur for 20 studerende på tværs af årgangene. Rejsen går i juli til England for at studere havekunst og landskabsarkitektur.

Hans Ove Pedersen, tidligere landskabsarkitekt i Lyngby-Taarbæk Kommune har fået et beløb til en bog om parker og grønne områder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Bogen har den tidligere stadsgartner S.A. Hansen som udgangspunkt, og vil belyse den samfundsmæssige betydning som de rekreative områder har haft for borgerne i området siden begyndelsen af 1900-tallet.

Endelig har Dansk Landskabsarkitektforening fået et beløb til bogprojektet ‘Dansk landskabsarkitektur 2009-2013’. Den skal opfølge ‘Ny agenda, Dansk landskabsarkitektur 2003-08’ der udkom i 2009.

Karin og Georg Boyes Fond giver støtte til landskabsarkitektstuderendes grupperejser, yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Fonden er oprettet efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye. Fonden har uddelt bidrag siden 2007.

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet (der nu varetager uddannelsen), Kommunale Park- og Naturforvaltere, Dansk Landskabsarkitektforening og Danske Anlægsgartnere.