Nye legater fra Karin og Georg Boyes Fond (forside)

Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde den 24. februar 2014 uddelt støttebeløb til to studierejser for studerende og to bogprojekter.


En gruppe på omkring 60 kandidatstuderende i landskabsplanlægning har fået et bidrag til en studierejse til Holland. På turen, der varer en uge, er det sigtet at studere havekunst og landskabsarkitektur, både historisk og nutidig.

Foreningen af Landskabsarkitektstuderende har fået et bidrag til en studietur til august for omkring 20 studerende på tværs af årgangene. Turen går til Japan hvor man i to uger skal studere landets have- og landskabsarkitektur.

Henrik Jessen Toft og Betty Jacoby fra Johan Ludvigs Bed & Breakfast har sammen med Nina Brandt Jacobsen, Naturturisme I/S fået tilskud til en videnskabelig bog om syreners historie og position i fortidens og nutidens havekunst og havebrug. Der bliver især set på de sydfynske syrener.

Poul Erik Brander og Erik Eriksen har endelig fået et tilskud til et suppleringsbind til deres bog ‘Træer og buske i by og land’ fra 2010. Suppleringsbindet skal omfatte cirka 40 planteslægter der ikke kom med i den første bog, hvorved navnlig have- og parkområdet dækkes bedre.

Karin og Georg Boyes Fond giver støtte til landskabsarkitektstuderendes grupperejser, yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Fonden er oprettet efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye. Fonden har uddelt bidrag siden 2007.

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet (der nu varetager uddannelsen), Kommunale Park- og Naturforvaltere, Dansk Landskabsarkitektforening og Danske Anlægsgartnere.