Nye legater fra Karin og Georg Byes Fond (forside)

Karin og Georg Boyes Fond på sit årlige bestyrelsesmøde i februar besluttet at uddele bidrag til følgende modtagere:

1. Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Bidraget gives som støtte til en studietur til Paris 5.-11. maj 2008 for 36 studerende. Sigtet er at deltagerne kan fordybe dig i nyere landskabsarkitektur og byplanlægning i Europa.

2. Foreningen for Landskabsarkitektstuderende, Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Bidraget gives til en studietur til Berlin 15.-18. marts 2008 for cirka 15-20 studerende. Sigtet er at studere landskabsarkitektur - haver, parker, pladser mv.- byplanlægning og at besøge tegnestuer.

3. Steen Himmer og ni andre landskabsarkitektstuderende. Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Bidraget gives som støttet for en studierejse til Holland 30. juni - 3. juli. Målet er bl.a. deltage på verdenskongressen som International Federation og Landscape Architects holder under temaet 'transforming with water'.


4. Danske Landskabsarkitekter, Have & Landskabsrådet og Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. Bidraget gives som støtte til at publicere en bog om dansk landskabsarkitektur 2003-2008. Bogen skal give et opsamlende vue over landskabsarkitekturens aktuelle stade i Danmark.

5. Landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen. Bidraget gives til udgivelse af et skrift om S.A. Hansens virke i Lyngby fra 1946 og de følgende årtier. Her opstod der med få midler mange nye grønne anlæg af varierende størrelser. De eksisterede næsten alle indtil for få år siden.
Fondet er oprettet tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse, Georg Boye og hans hustru Karin Boye. Boye var primus motor ved oprettelsen af uddannelsen der nu er organisatorisk placeret under Københavns Universitet. Fondet støtter landskabsarkitektstuderendes og yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet.