Nye legater fra Karin og Georg Boyes Fond (forside)

Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde den 25. februar 2010 uddelt støttebeløb til fem studierejser.

Foreningen af Landskabsarkitektstuderendes rejseudvalg har fået et bidrag til en studietur til Amsterdam for 13 deltagere. Sigtet med turen er både at få faglig inspiration og mødes på tværs af uddannelsens årgange.

Anne Dahl Refshauge har fået et bidrag til et studieophold på North Carolina State University, USA. Studieopholdet er en del af Refshauges ph.d.-studium om udformning og forvaltning af legepladser i offentlige parker.

Mona Chor Bjørn har fået et bidrag til en studierejse i Tyskland, også som led i et ph.d.-studium. Formålet er at undersøge den tyske forskningstradition inden for planteanvendelse der også er udgangspunktet for ph.d.-studiet.

Ti specialstuderende har fået bidrag til studietur til Berlin. Formålet er at at studere byens arkitektur, landskabsarkitektur og byplanlægning og derved få inspiration deltagernes specialer på landskabsarkitektstudiet.

Berlin er også målet for fem landskabsarkitektstuderende har fået støtte til en studietur der skal bruges som et fagligt afsæt for de studerendes afsluttende kandidatuddannelse.

Fonden giver generelt støtte til landskabsarkitektstuderendes grupperejser, yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Fonden er oprettet efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye. Fonden har uddelt bidrag siden 2007.

Udstillingens bestyrelse består af repræsentanter fra Skov & Landskab på Københavns Universitet (der nu varetager  uddannelsen), Kommunale Park- og Naturforvaltere, Danske Landskabsarkitekter og Danske Anlægsgartnere.