Nye legater fra Karin og Georg Boyes Fond (forside)

Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde den 26. februar 2015 uddelt støttebeløb til fem studierejser.


En gruppe på omkring 60 landskabsarkitektstuderende har fået et større bidrag til en uges studierejse til Nordspanien og Belgien. Her skal de studerende se på havekunst og landskabsarkitektur, bl.a. parker i Hamborg og Ruhr-distriktet og på naturgenopretning ved Maas i Belgien, herunder projekter der bruges i undervisningen i landskabsarkitektur på Københavns Universitet.

Foreningen af Landskabsarkitektstuderende har fået et bidrag til en studietur for 18 studerende på tværs af årgangene. Rejsen går i juli til Holland for at studere byplanlægning, moderne landskabsarkitektur og lokal afledning af regnvand.

En gruppe nyligt uddannede landskabsarkitekter har fået et bidrag til en studietur til Maputo i Mozambique. Gruppen arbejder frivilligt på et projekt med at forbedre byens slumområder, bl.a. gennem en landskabsbaseret regnvandshåndtering.

Landskabsarkitekt Rie Celina Nielsen har fået et bidrag til en studietur til Japan i august hvor hun skal studere japansk havekunst og landskabsarkitektur. Endelig har landskabsarkitekt Mikkel Hjort modtaget et bidrag til en studierejse til det vestlige USA for at undersøge motions- og idrætsanlæg og andre rekreative anlæg der motiverer borgerne til at blive mere aktive.

Karin og Georg Boyes Fond giver støtte til landskabsarkitektstuderendes grupperejser, yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Fonden er oprettet efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye. Fonden har uddelt bidrag siden 2007.

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet (der nu varetager uddannelsen), Park- og Naturforvalterne, Danske Landskabsarkitekter og Danske Anlægsgartnere.