Nye legater fra Karin og Georg Boyes Fond (forside)

Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde den 23. februar 2017 uddelt støttebeløb til to studierejse og en bogudgivelse.

En gruppe på omkring 52 landskabsarkitektstuderende har fået et bidrag til en uges studierejse i maj til Tyskland, Frankrig og Belgien. Her skal de studerende se på havekunst og landskabsarkitektur i tæt sammenhæng med undervisningen på Københavns Universitet.


Foreningen af Landskabsarkitektstuderende på Københavns Universitet har fået et bidrag til en studietur for 20 studerende på tværs af årgangene. Den ti dage lange rejse går i juli til Færøerne og Island, bl.a. for at studere mødet mellem by og natur. Se rapport.

Vibeke Dalgas har har endelig fået et bidrag til udgivelse af bogen ‘Kan natur være havekunst’ om landskabsarkitekt Henrik Pøhlsgaards sommerhushave.

Karin og Georg Boyes Fond giver støtte til landskabsarkitektstuderendes grupperejser, yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet. Fonden er oprettet efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye. Fonden har uddelt bidrag siden 2007.

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet (der nu varetager uddannelsen), Park- og Naturforvalterne, Danske Landskabsarkitekter og Danske Anlægsgartnere.