Ansøgninger til Karin og Georg Boyes Fond (21.11.2007)

Det opfordres hermed til at ansøge Karin og Georg Boyes Fond om støtte til landskabsarkitektstuderendes grupperejser, yngre landskabsarkitekters studierejser og publikationsvirksomhed inden for fagområdet.
Der gives tilskud fra fonden én gang om året til uddeling i marts. Ansøgninger til fonden skal sendes senest 1. februar til fondens bestyrer, advokat Kim Rosenthal Hansen, Halle, Berg & Rosenthal advokater, Rødovre Centrum 205, 2610 Rødovre.
Fonden er oprettet efter tidligere professor på Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse, Georg Boye og hans hustru Karin Boye. Georg Boye var primus motor ved oprettelsen af uddannelsen der nu er organisatorisk placeret under Københavns Universitet.

Formålsparagraffen lyder:
„Fondens formål er at give bidrag til gennemførelse af forskellige aktiviteter og støtteforanstaltninger til gavn for studerende og yngre kandidater fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles (nu det Biovidenskabelige Fakultet under KU) landskabsarkitektuddannelse inden for følgende formål.
1. Studerendes grupperejser til udlandet, på rejser hvis formål er at studere havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger i så henseende skal oplyse deltagerantal, rejsens formål og budget for rejsen.
2. Yngre kandidaters studierejse inden for fagområderne havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger herom skal indeholde sædvanlige oplysninger om ansøgerens personlige forhold og uddannelse, rejseplan og studieformål. Et sådant legat bør være af en sådan størrelse, at der er rimelig basis for et længere ophold og mere vidtgående studier.
3. Hjælp til udgivelse af bøger i videnskabeligt plan om havekunst og landskabsarkitektur både historisk, nutidigt og fremtidigt.“

Fondsbestyrelsen